آموزش تمرینات معلق

تمرینات معلق (Suspension Training) به نوعی از تمرینات مقاومتی و قدرتی گفته میشود که بوسیله معلق کردن بدن ورزشکار بوسیله ابزاری مانند بند انجام می‌شود و از ابتکارات ارتش امریکا…

بیشتر بخوانید