هنر مدیریت خشم

به‌یاد داشته باشید که عصبانیت جزء طبیعت انسان است. خشم یک بخش ضروری از گونه انسان است. این عادلانه نیست که به خودتان یا دیگران با انرژی های منفی صدمه بزنید.

بیشتر بخوانید