هنر مدیریت خشم

به‌یاد داشته باشید که عصبانیت جزء طبیعت انسان است. خشم یک بخش ضروری از گونه انسان است. این عادلانه نیست که به خودتان یا دیگران با انرژی های منفی صدمه بزنید.

بیشتر بخوانید

اضطراب اجتماعی

راهنمای غلبه بر استرس‌های اجتماعی

آیا وقتی توی باشگاه یا کلاس راه می روید، اضطراب دارید؟ بهتر آن است که به اهمیت اضطراب‌تان و موقعیتی که باید از آن اجتناب کنید توجه داشته باشید.

بیشتر بخوانید