اضطراب اجتماعی

گاهی پیش می‌آید که می‌خواهید با دیگران ارتباط برقرار کنید و سهم بزرگتری در این جهان داشته باشید اما دچار استرس و اضطراب می‌شوید و همه چیز خراب می‌شود.

بیشتر مردم قبل از ارایه کاری یا صحبت کردن در مورد رویدادی استرس دارند. مزاحمت‌های این استرس حتی در کارهای عادی و روزمره هم، باعث ایجاد اضطراب می‌شود.

اضطراب اجتماعی می‌تواند باعث شود تا نسبت به شایستگی‌هایتان شک داشته باشید و نگران این باشید که چه اتفاقی خواهد افتاد و برآورد منفی دریافت کنید. آنچه در این کتاب می خوانید می‌تواند برای افرادیکه استرس زیادی دارند مفید باشد.

در این کتاب الکترونیک چند تکنیک برای مقابله با اضطراب به شما معرفی می‌شود. برای این مهم ابتدا با نشانه‌های اضطراب اجتماعی آشنا می‌شوید و سپس محرک‌ها را می‌شناسید و روش‌های علمی و حرفه‌ای مقابله با استرس را فرامی‌گیرید.

در ادامه این کتاب مهارت‌های رویارویی با استرس اجتماعی و چگونگی استفاده از این مهارت‌ها لیست شده است؛ تا بتوانید در شرایط مختلف رویارویی با اضطراب اجتماعی رفتارهای مناسبی را بروز دهید. در رابطه با غلبه بر ترس‌های این کتاب را بخوانید.