داستان دایناسور کوچولو

هانس ویلهلم نویسنده ای است که به دلیل نوشتن داستان های مصور برای کودکان به شهرت رسیده است. او سعی می کند مفاهیم اخلاقی را در داستان هایش به تصویر بکشد. این مجموعه شامل کتاب های انگلیسی کودکان به زبان ساده است و به شما کمک می کند تا ساعات خوب و خوشی را با فرزندان خود بگذرانید.

لیست کتاب‌های این بسته:

  1. NEVER LONELY AGAIN (دیگه تنها نمی‌مونم)
  2. WALDO AND THE DESERT ISLAND (والدو و ماجراهای جزیره)
  3. TOTALLY BORED BORIS (بچه خرس بی‌حوصله)
  4. TEN LITTLE BUNNIES (ده خرگوش بازیگوش)
  5. TYRONE SWAMP GANG (باند مخوف تایرون)
  6. TYRONE CHEATER (تایرون متقلب)
  7. ROYAL RAVEN (کلاغ سیاه باشکوه)
  8. TYRONE THE HORRIBLE (تایرون وحشتناک)
  9. Friends Are Forever (دوستان همیشگی)
  10. Oh, What a Mess (اوه چه ریخت و پاشی!)

این کتاب‌ها به زبان ساده انگلیسی و برای کودکان نگاشته شده است.