کتاب فیلم کوتاه

می توان با هزینه و امکانات نه چندان زیادی فیلم کوتاه ارزشمندی ساخت و میلیون ها بیننده را تحت تاثیر قرار داد و پیام خود را به تماشاگر منتقل کرد. کتاب های موجود در این بسته صدها دلار ارزش دارد و جزو برترین کتاب ها در زمینه فیلم کوتاه می باشد.

مجموعه 14 کتاب الکترونیک ارزشمند در زمینه فیلم کوتاه

 1. Piotr Borowiec – Animated Short Films 1998
 2. Anthony Julian Tamburri – Italian American Short Films and Music Videos 2002
 3. Michael O’Pray-Avant – Garde Film (Forms, Themes and Passions) 2003
 4. Patricia Cooper, Ken Dancyger – Writing the Short Film 2004
 5. Janet McCabe – Feminist Film Studies (Writing the Woman into Cinema) 2005
 6. Patricia Aufderheide – Documentary Film A Very Short Introduction 2007
 7. Barry Keith Grant – Film Genre (From Iconography to Ideology) 2007
 8. Roberta Marie Munroe – How not to make a short film 2009
 9. Bob Harvey – How to Make Your Own Video or Short Film 2009
 10. Kathryn Kalinak – Film Music (A Very Short Introduction) 2010
 11. Peter W. Rea, David K. Irving – Producing and Directing the Short Film and Video, Fourth Edition 2010
 12. Sean Carter – International Politics and Film_ Space, Vision, Power 2014
 13. Bruce Babington – The Sports Film (Games People Play) 2014
 14. Peter Bosma – Film Programming Curating for Cinemas, Festivals, Archives 2015